Giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà cung cấp dịch vụ thương mại

Giải pháp SecureTrust Web Risk Monitoring cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ thương mại như ngân hàng, đơn vị xử lý thanh toán, cổng thanh toán và công ty kinh doanh độc lập một bộ bảo vệ đầy đủ cho việc giám sát thương mại và giảm thiểu rủi ro. SecureTrust Web Risk Monitoring cung cấp khả năng giám sát các thương hiệu thẻ hàng đầu trong ngành và còn hơn thế nữa. Nó được thiết kế để giảm thiểu rủi ro 360 độ nhằm giúp bạn chỉ ra các rủi ro theo các yêu cầu của hãng thẻ và cung cấp các cơ hội bổ sung cho việc bảo vệ và mở rộng kinh doanh.

Tổng quan

 • Được thiết kế cho giảm thiểu rủi ro 360°

  SecureTrust Web Risk Monitoring giúp bạn đảm bảo được các thương gia đang bán đúng hàng hoá họ nói –  và các trang web trực tuyến có nền tảng đúng đắn của các hoạt động bảo mật dữ liệu tại chỗ. Một dịch vụ quản trị, nền tảng cloud, SecureTrust Web Risk Monitoring giúp bạn chỉ ra các chuẩn nội bộ và chuyên hữu cảu bạn để bổ sung cho việc tuân thủ với các yêu cầu và đạo luật ngành.

  Năm dịch vụ chính được cung cấp độc lập hoặc theo bộ, tuỳ theo yêu cầu của bạn:

  • Giám sát nội dung cho việc giám sát hãng thẻ và tuân thủ các yêu cầu như Mastercard Business Risk Assessment and Mitigation (BRAM)
  • Thông tin thương gia để xác thực hoạt động kinh doanh, xác định các mối liên hệ bên thứ ba và kiểm tra các URL
  • Giám sát mã độc cho phép bạn cung cấp một báo cáo mã độc đến các thương gia của bạn cũng như rà soát lại bảo mật website của thương nhân
  • Giám sát tuỳ chỉnh cho các yêu cầu cụ thể như hàng giả, điều khoản vi phạm dịch vụ và tìm kiếm khiếu nại sai sót
  • Phát hiện giao dịch lừa đảo cho việc xác định tin cậy và mở rộng và báo cáo của các trang web bất hợp pháp chưa biết trước đây liên quan đến một thương gia

  Web Risk Monitoring

Lợi ích

 • SecureTrust Web Risk Monitoring giúp bạn:

  • Đáp ứng hiệu quả các yêu cầu giám sát hãng thẻ
  • Xác định vi phạm với các thương nhân hiện tại và tương lai
  • Giảm thiểu các rủi ro
  • Giảm thiểu chi phí cho việc rà soát website thủ công
  • Loại bỏ các hình phạt mất tuân thủ
  • Giảm thiểu rủi ro mã độc cho các thương nhân của bạn
  • Thúc đẩy doanh thu bổ sung với các dịch vụ thương gia

  SecureTrust có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan điều tra và thực thi pháp luật và các quy trình Giám sát Rủi ro Web của SecureTrust hoạt động trong các khung pháp y máy tính thường được sử dụng. Giám sát rủi ro web SecureTrust có chu kỳ phát hành thích ứng liên tục để giám sát các hoạt động bất hợp pháp, phi đạo đức và gian lận luôn thay đổi diễn ra trực tuyến. Ngoài ra, SpiderLabs tại Trustwave liên tục nghiên cứu các mối đe dọa mới nhất trong phần mềm độc hại và tạo phương thức phát hiện cho các dịch vụ giám sát.

  Giải pháp SecureTrust Web Risk Monitoring cung cấp cho bạn khả năng linh hoạt cao và khả năng tuỳ biến giám sát cho những yêu cầu đặc biệt.

Hoạt động

 • Bạn quản trị dịch vụ Web Risk Monitoring (WRM) thông qua cổng TrustKeeper®, thiết lập các tham số để xác định nội dung nghi vấn và quét phần mềm độc hại và bất hợp pháp.

  Kết quả được hiển thị trong bảng điều khiển dễ đọc và có thể tùy chỉnh, hiển thị các yếu tố quản lý quan trọng để có cái nhìn sâu sắc về hoạt động của thương gia, bao gồm đánh giá thống kê, xem chi tiết và quan điểm phân cấp.

  wrm-dashboard

  WRM cung cấp bảng điều khiển dễ đọc với các yếu tố quản lý quan trọng có sẵn để phân tích ngay lập tức.


  Giám sát nội dung

  Giám sát thương hiệu thẻ chất lượng cao, có khả năng mở rộng cao

  Dịch vụ Content Monitoring cung cấp khả năng tự động hoá rộng và phân tích chuyên sâu giúp bạn tránh được việc đưa ra các hành động phi pháp và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn. Content Monitoring được tinh chỉnh đặc biệt cho việc đạt các tiêu chuẩn của các thương hiệu thẻ. SecureTrust Content Monitoring hỗ trợ các tiêu chuẩn cụ thể, ví dụ Visa Global Brand Protection Program (GBPP) và Mastercard Merchant Monitoring Program (MMP).

  SecureTrust Content Monitoring rà soát, phát hiện, lưu trữ và phân tích nội dung website trong một khoảng thời gian để thực hiện một số chức năng thủ công. Nó xác định nhiều các hoạt động phi pháp và xâm phạm bị cấm bởi các đơn vị xử lý và hãng thẻ, bao gồm kinh doanh dược, trò chơi, thuốc là và nhiều loại khác. Bạn có thể kết hợp với dịch vụ Custom Monitoring để tìm kiếm cho các yêu cầu cụ thể của mình.

  Quá trình giám sát nội dung nổi bật với quy trình phân tích đa cấp tạo ra hàng đợi đặc biệt cho bất kỳ trang nào chứa dữ liệu nhạy cảm. Những trang này được cô lập để giám sát thời gian thực bởi các chuyên gia phân tích của Trustwave. Từ đó, các trang trải qua đánh giá chi tiết và tăng cấp cho kiểm soát chất lượng cùng với báo cáo lại cho bạn khi cần. Điều này giúp giảm thiểu sai tích cực và cảnh báo bạn đúng lúc. Bạn cũng có thể trực tiếp báo cáo với các thương hiệu thẻ nếu muốn nhằm đáp ứng MMP và các chương trình khác.


  Thông tin thương gia

  Cái nhìn toàn diện về hiện trạng kinh doanh online

  wrm-merch-scorecard

  WRM Merchant Scorecard cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình rủi ro của các trang web thương mại điện tử đang được giám sát.

  Dịch vụ Thông tin thương gia giúp chỉ ra các yêu cầu của bạn về cái nhìn đầy đủ hơn về trạng thái của các thương gia trực tuyến. Dịch vụ bao gồm:

  • Giám sát chính sách thương nhân - Theo dõi các chinh sách của thương nhân đã công bố trên web thay đổi theo thời gian. Chính sách đã công bố bao gồm chính sách riêng tư, chính sách thống kê, chính sách giao hàng, điều khoản dịch vụ và các chính sách khác.
  • Phát hiện bên thứ ba - Dịch vụ được cung cấp bởi đội ngũ SpiderLabs giúp bạn xác định các nhà cung cấp dịch vụ mà các thương gia của bạn đang thuê, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hosting và nhà cung cấp giỏ hàng.
  • Phát hiện thương nhân - Dịch vụ giúp bạn phát hiện tất cả các website liên quan tới các thương nhân của bạn. Nó rất quan trọng để xác định các website mới mà có thể được thêm vào trong quá trình vận hành mà có thể không được phát hiện.
  • Phân tích IP và địa lý - Dịch vụ này bao gồm xác nhận vị trí địa lý và phân tích IP nhằm cung cấp cái nhìn nhanh vào hiện trạng web của thương gia. Nó tự động xác định và xác nhận địa chỉ địa lý của thương gia với các bản ghi được cung cấp bởi Google Street View. Nó thực hiện phân tích IP để biết được thương nhân đặt website tại đâu và có bao nhiêu website khác có cùng địa chỉ IP với nó.

  Giám sát mã độc

  Lợi ích cho cả bạn và thương nhân của bạn

  Để bổ sung cho khả năng giám sát thương nhân, dịch vụ Giám sát mã độc cung cấp cho bạn cơ hổi cung cấp dịch vụ tới các thương nhân mà bạn có thể kinh doanh. Bạn có thể cung cấp cho thương gia dịch vụ rà soát mã độc và xác thực SSL theo ý nghĩa thêm giá trị cho họ hoặc để dẫn dắt bổ sung doanh thu. Nó có thể được chuyển tới cho thương nhân của bạn như một báo cáo mã độc.

  Dịch Malware Monitoring cung cấp khả năng kiểm tra rủi ro thời gian thực cho các thương nhân đang hoạt động. Nó bao gồm một gói rà soát cho các tài khoản bổ sung, bao gồm SSL và phát hiện mã độc, được vận hành bởi Trustwave Secure Web Gateway.

  Bạn được hưởng lợi từ thẻ điểm thương mại chuyên sâu để giúp tăng cường nỗ lực bảo lãnh phát hành và giúp bạn đảm bảo chỉ những thương nhân thực hiện giao dịch một cách an toàn và có đạo đức mới được đăng nhập vào danh mục đầu tư của bạn.


  Giám sát tuỳ chỉnh

  Tự định nghĩa những tham số giám sát

  Dịch vụ giám sát tuỳ chỉnh rà soát các nội dung mà bạn cho là phản cảm và/ hoặc bị cấm vượt quá giới hạn chương trình thương hiệu thẻ. Nó tìm kiếm các yêu cầu cụ thể mà bạn xác định, chẳng hạn như hàng giả, điều khoản vi phạm dịch vụ và tìm kiếm khiếu nại sai. Một cảnh báo được cung cấp cho bạn khi hoạt động được chỉ định như vậy đã được xác định và xác nhận bởi kiểm toán viên Trustwave.

  wrm-custom-monitoring

  Giám sát tùy chỉnh xác định các vi phạm đối với các chi tiết cụ thể của bạn, ngoài các yêu cầu tuân thủ thương hiệu thẻ.


  Phát hiện giao dịch lừa đảo

  Độ tin cậy và khả năng mở rộng cao

  SecureTrust Transaction Laundering Detection (TLD) cung cấp phân tích quy mô lớn, kết hợp với kiểm tra nghiêm ngặt và thu thập bằng chứng chưa từng có của bất kỳ nhà cung cấp TLD nào khác. Bạn nhận được một cái nhìn bao quát và rõ ràng về các vi phạm của người bán để giúp bạn giảm thiểu rủi ro và chi phí.

  Bạn được cung cấp một báo cáo về các trang web được tìm thấy liên quan đến từng thương gia và một báo cáo riêng với các trang web được tìm thấy vi phạm chính sách thương hiệu thẻ. Công cụ báo cáo giám sát rủi ro web cho Mastercard MMP cho phép bạn dễ dàng xem xét và gửi báo cáo hàng tháng đến Mastercard cho cả giám sát BRAM và rửa tiền giao dịch.


  Các dịch vụ và sản phẩm liên quan

  Merchant PCI Compliance and Security

  Merchant Risk Management Program

Tài nguyên