Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân Nam Phi (POPI) tìm cách điều chỉnh việc xử lý thông tin cá nhân và chuẩn hóa việc tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Nó được thiết kế để thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân được xử lý bởi các cơ quan công cộng và tư nhân và thiết lập các yêu cầu tối thiểu để xử lý thông tin cá nhân.

43%

các doanh nghiệp Nam Phi không xác định được mục đích thu thập và xử lý thông tin cá nhân (PII)

48%

các doanh nghiệp Nam Phi không có quy trình để cảnh báo về việc các dữ liệu PII bị thu thập

44%

các doanh nghiệp Nam Phi mong muốn tuân thủ một đến 3 năm theo đạo luật POPI

Tổng quan

 • Mục tiêu của POPI

  Đạo luật POPI nhắm đến việc bảo vệ PII và cung cấp hướng dẫn xử lý thông tin hợp pháp. POPI đưa Nam Phi phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện có trên toàn thế giới, thực thi quyền riêng tư cá nhân.

  Để tránh hậu quả dự kiến sẽ có hiệu lực một năm sau khi luật pháp bắt đầu, các tổ chức nên bắt tay vào hành trình tuân thủ.
  See Solutions.

  POPI áp dụng cho tất cả mọi doanh nghiệp tại Nam Phi nếu có xử lý dữ liệu cá nhân. Một khi cơ quan quản lý bảo vệ thông tin đã được chỉ định để quản lý luật, các công ty dự kiến chỉ có 12 tháng để tuân thủ.

  sa-country-flag-overlay

Hậu quả

 • Bảo vệ khách hàng và doanh nghiệp của bạn

  Khi đạo luật POPI bắt đầu có áp dụng, các công ty không tuân thủ sau thời gian ân hạn dự kiến một năm sẽ phải chịu các hình phạt sau:

  icon-circle-dark-blue-prison

  Phạt tù người phạm tội từ 01 đến 10 năm

  icon-circle-dark-blue-prison

  Lên điến 10 triệu R tiền phạt

  icon-circle-dark-blue-prison

  Thông báo thực thi yêu cầu tổ chức không tuân thủ dừng xử lý thông tin cá nhân

  icon-circle-dark-blue-prison

  Hành động dân sự thay mặt cho một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân

Giải pháp

 • Chuẩn bị cho POPI

  Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị cho việc tuân thủ POPI là vấn đề quan trọng hàng đầu cho tổ chức của bạn. Khi bạn tìm kiếm chuyên môn cho các đánh giá POPI của mình, hãy xem xét cách chúng tôi có thể giúp đỡ.

  Phương pháp của SecureTrust để đánh giá tuân thủ POPI

  Đánh giá tuân thủ SecureTrust POPI được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về quy mô, mức độ phức tạp và kinh doanh của tổ chức của bạn. SecureTrust cung cấp cho bạn một hội thảo toàn diện để cung cấp cho tất cả các cấp trong tổ chức của bạn sự hiểu biết thấu đáo về Đạo luật POPI, quy trình đánh giá và nơi quy trình đánh giá phải phù hợp với các quy trình bảo mật đã được thiết lập - cũng như các mục tiêu kinh doanh tối ưu của tổ chức của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp cho tổ chức của bạn một báo cáo đánh giá và đánh giá tuân thủ để giúp quản lý quá trình tuân thủ tổng thể và đạt được tất cả các mục tiêu của bạn.

  cloud-keys-handoff

  Công nghệ và dịch vụ hỗ trợ

  Điều kiện POPI 7 quy định rằng các bên có trách nhiệm phải tuân thủ các quy trình và thủ tục bảo mật thông tin được chấp nhận chung. Dưới đây là một số giải pháp SecureTrust có thể giúp bạn giải quyết các khoảng trống của tổ chức và giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn:

  • Kiểm tra bảo mật được quản lý từ Trustwave cung cấp thử nghiệm thâm nhập chính xác theo yêu cầu chỉ với một vài cú nhấp chuột. Với đăng ký, người dùng có thể đăng nhập vào cổng và lên lịch kiểm tra cơ sở dữ liệu, mạng và ứng dụng.
  • Dịch vụ bảo mật được quản lý của Trustwave giúp bạn tăng cường nhân viên hiện tại để giải quyết các yêu cầu bảo mật và yêu cầu tuân thủ. Dịch vụ bảo mật được quản lý của Trustwave có thể giúp bạn phát triển các quy trình, nâng cao chiến lược bảo vệ dữ liệu hoặc nâng cao cách bạn quản lý các mối đe dọa. Với chuyên môn bảo mật sâu sắc và thông tin hiểm hoạ chưa từng có, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình hỗ trợ các nhu cầu cụ thể của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn to
  • Các doanh nghiệp có thể chuyển sang Trustwave DbProtect để được hỗ trợ ở cấp độ doanh nghiệp trong việc xác định các lỗ hổng bảo mật và đảm bảo kho lưu trữ thông tin của họ được bảo vệ khỏi các lỗ hổng nội bộ và những kẻ tấn công bất chính, trong khi vẫn tuân thủ các quy định của ngành và quy định.
  • Mỗi ngày, nhân viên của bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm, bao gồm cả PII. Đảm bảo họ hiểu các rủi ro bảo mật liên quan đến nhiệm vụ của họ là bắt buộc. Hành động của con người có thể dẫn đến mất tài sản trí tuệ và lộ dữ liệu của khách hàng. Những vi phạm này có thể dẫn đến các cuộc điều tra kéo dài, tiền phạt tốn kém và tâm lý thương hiệu tiêu cực. Đào tạo và nhận thức đúng cách có thể giúp đảm bảo nhân viên của bạn không chuyển đổi từ tài sản thành nợ phải trả. Đào tạo nhận thức bảo mật trao quyền cho nhân viên của bạn với bí quyết bảo mật để giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn chống lại các rủi ro bảo mật ngày càng tăng và các sai lầm tuân thủ.
  • Khi PII bị xâm phạm, cần có một phản ứng tức thời và toàn diện để chẩn đoán, khắc phục và bảo mật vấn đề để tổ chức có thể tiến lên từ vi phạm. Sự sẵn sàng và ứng phó sự cố của Trustwave là nguồn lực quan trọng hàng đầu để chuẩn bị và phản ứng với các sự cố và vi phạm an ninh. Đội ngũ chuyên gia bảo mật và kinh nghiệm sâu rộng của SpiderLabs của chúng tôi xác định nguyên nhân gốc rễ của sự cố và truyền đạt các phản hồi theo cách mà cả nhân viên CNTT và quản lý có thể hiểu.
  • Dịch vụ và giải pháp quản trị lỗ hổng của Trustwave giúp bạn quản lý danh sách các lỗ hổng được ưu tiên, hiểu cách khắc phục và tạo báo cáo chi tiết và xác minh tiến trình khắc phục của bạn theo thời gian.
  • Trustwave Secure Web Gateway cung cấp bảo vệ tiên tiến và liên tục chống lại phần mềm độc hại và mất dữ liệu. Cổng web bảo mật được tích hợp với công nghệ SecureTrust, bao gồm SIEM, Cổng email an toàn, Ngăn ngừa mất dữ liệu, Tường lửa ứng dụng web và các giải pháp kiểm soát truy cập mạng. Giải pháp DLP của chúng tôi cho phép bạn khám phá và phân loại dữ liệu nhạy cảm và ngăn không cho mạng rời khỏi mạng.
  • Được hỗ trợ bởi nhóm nghiên cứu bảo mật ưu tú SpiderLabs của chúng tôi, Secure Email Gateway cung cấp sự bảo vệ vô song trước các mối đe dọa email nâng cao và kiểm soát bảo vệ dữ liệu toàn diện để giữ thông tin bí mật rời khỏi tổ chức của bạn và rơi vào tay kẻ xấu.

Hoạt động

 • Phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

  Dịch vụ đánh giá tuân thủ POPI của SecureTrust sử dụng Đạo luật POPI làm cơ sở cho các yêu cầu và quy trình thử nghiệm. Dịch vụ này bao gồm các chính sách, quy trình và thực tiễn khác nhau sẽ được SecureTrust đánh giá thông qua việc xem xét tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra cơ sở, đánh giá kiểm soát và kiểm tra kiến trúc bảo mật hiện tại của bạn.

  1. Xác định phạm vi
  • Xác định phạm vi kinh doanh trong việc xử lý PII
  • Xác định các nhu cầu và quy trình kinh doanh liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ hoặc chuyển giao và hủy hoặc lưu trữ PII - tức là tạo sơ đồ luồng dữ liệu bằng các tường thuật
  • Xác định PII quan trọng được xử lý bởi khách hàng
  • Xác định hoặc tạo một kho lưu trữ PII (bao gồm dữ liệu phi cấu trúc và kho lưu trữ trên giấy)
  • Xác định khung bảo mật thông tin được sử dụng bởi tổ chức (nếu có)
  • Đánh giá tóm tắt điều hành
  2. Đánh giá
  • Thực hiện đánh giá rủi ro riêng tư
  • Thực hiện đánh giá phát triển riêng tư
  3. Báo cáo
  • Báo cáo đánh giá tuân thủ POPI

Tài nguyên