Data Sheet Đánh giá khoảng cách HIPAA

Datasheet cung cấp cái nhìn tổng quan về dịch vụ đánh giá khoảng cách SecureTrust HIPAA Gap Assessment được thiết kế giúp doanh nghiệp xác định khoảng cách và ưu tiên khắc phục để tuân thủ với HIPAA.
  • Date Added:Jun Tue, 2020
  • File: pdf
  • Type: Data Sheet