• Bảo vệ thương nhân, giảm thiểu rủi ro

    Là một người dẫn đầu ngành trong quản trị rủi ro thương nhân, Securetrust cung cấp một chương trình tuỳ biến và toàn diện đến các nhà cung cấp dịch vụ thương nhân, người có trách nhiệm với các rủi ro thương nhân. Cách tiếp cận của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn xây dựng doanh nghiệp trong khi giảm thiểu rủi ro và mở rộng cung cấp dịch vụ cho thương nhân mà không có các yêu cầu chi phí bổ sung.


Merchant Risk Management Program

Ngân hàng, đơn vị xử lý thẻ, cổng thanh toán và các đơn vị kinh doanh độc lập hưởng lợi từ chương trình được thiết kế và hỗ trợ đầy đủ giúp bạn đạt các yêu cầu của các hãng thẻ. Chương trình SecureTrust Merchant Risk Management kết hợp giữa hiệu quả chi phí tuân thủ PCI và giải pháp bảo mật dữ liệu cho các thương nhân cấp độ 4 với chương trình quản trị chuyên biệt.