Là một người dẫn đầu ngành trong quản trị rủi ro thương nhân, SecureTrust cung cấp một chương trình toàn diện và có thể tuỳ chỉnh cho nhà cung cấp dịch vụ thương gia, người có trách nhiệm với các rủi ro thương mại. Cách tiếp cận của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn xây dựng hoạt động kinh doanh trong khi giảm thiểu rủi ro và mở rộng các dịch vụ thương mại bạn cung cấp mà không yêu cầu các chi phí bổ sung.

Tổng quan

Bảo vệ thương gia, giảm thiểu rủi ro

Khi hợp tác với SecureTrust, bạn hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi đã cung cấp giải pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu trong hơn 20 năm. Các thông tin chuyên sâu sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu doanh thu và giảm chi phí rủi ro thông qua giảm thiểu rủi ro.

Bạn được hưởng lợi từ một chương trình được thiết kế tốt và được hỗ trợ đầy đủ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về thương hiệu thẻ. Chương trình Quản lý rủi ro người bán SecureTrust cũng kết hợp các giải pháp bảo mật dữ liệu và tuân thủ công nghiệp thẻ thanh toán (PCI) hiệu quả chi phí cho các thương nhân cấp 4 với quản lý chương trình chuyên dụng.

SecureTrust: One Stop Shop cho tuân thủ PCI, bảo mật và giám sát rủi ro web

Ngân hàng, đơn vị xử lý, cổng thanh toán và tổ chức bán hàng độc lập (ISO) tận dụng tối đa hai giải pháp chính trong chương trình Quản lý rủi ro thương mại SecureTrust tìm thấy lợi ích lớn trong việc giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư. Cùng với nhau, giải pháp Bảo mật và Tuân thủ PCI của SecureTrust Merchant và Giải pháp giám sát rủi ro web SecureTrust bảo đảm vòng đời của thương gia – bao gồm giảm rủi ro khi tham gia, đảm bảo áp dụng phương pháp bảo mật dữ liệu phù hợp và chuyển thương nhân theo hướng tuân thủ Công nghiệp thẻ thanh toán (PCI). Ngoài ra, SecureTrust cung cấp một bộ công cụ bảo mật rộng rãi được thiết kế cho các thương nhân nhỏ mà bạn có thể cung cấp cho các thương gia của mình để cài đặt và sử dụng chính họ. Tất cả các dịch vụ đều có thể truy cập thông qua cổng TrustKeeper® của chúng tôi thông qua một lần đăng nhập để bạn có thể dễ dàng theo dõi trạng thái của các thương nhân của mình.

Giải pháp

  • icon
    Khi bạn hợp tác với SecureTrust để phát triển chương trình thương gia của bạn, bạn có cả hai thứ tốt nhất: một nhóm chuyên gia tận tâm, riêng biệt giúp bạn xây dựng và phát triển chương trình của bạn và các công cụ tự động, dễ sử dụng để theo dõi chương trình thời gian thực. Các công cụ bảo mật tích hợp giúp tăng tốc độ tuân thủ PCI; khi được cài đặt, nhiều câu hỏi trong SAQ sẽ được đặt sẵn cho họ, loại bỏ công việc này cho người bán và đơn giản hóa quy trình tuân thủ PCI (DSS) của họ.
  • icon
    Giải pháp SecureTrust Web Risk Monitoring (WRM) cung cấp cho bạn một bộ dịch vụ đầy đủ cho việc giám sát thương gia của bạn đạt chuẩn với yêu cầu của thương hiệu thẻ, giảm thiểu rủi ri và mở rộng dịch vụ bạn cung cấp. WRM bao gồm: Transaction Laundering Detection, Content Monitoring, Merchant Intelligence, Malware Monitoring và Custom Monitoring.

Tài nguyên