Giao dịch gian lận và tội phạm mạng gia tăng rủi ro của bạn

Duy trì một mức bảo mật thích hợp, trong khi tránh gây thiệt hại cho uy tín và chi phí mất tuân thủ của doanh nghiệp là một điều không đơn giản.

8%

các thương nhân tổng hợp các giao dịch chưa đăng ký trong một danh mục đầu tư điển hình

4%

kết hợp các thương nhân với hoạt động vi phạm thương hiệu thẻ

Hơn 50%

Các thương nhân giao dịch rửa tiền bất hợp pháp trước đây bị đánh giá rủi ro thấp

Tổng quan

 • Quản trị rủi ro hồ sơ và PCI thương nhân
  Duy trì một mức rủi ro thích hợp trong hồ sơ doanh nghiệp cho phép bạn tối đa doanh thu mà không có bất kỳ tổn hại nào tới uy tín doanh nghiệp và chi phí mất tuân thủ. Nhưng để đạt được mức tối ưu đó yêu cầu một khả năng tự động hoá mạnh mẽ, đặc biệt với việc gia tăng của các giao dịch rửa tiền
  Securetrust cung cấp chương trình quản trị rủi ro thương nhân toàn diện được thiết kế cho nhu cầu của bạn. Giải pháp giúp bạn nhanh chóng theo dõi tuân thủ. Giải pháp giám sát rủi ro web (WRM) giúp bạn báo cáo dữ liệu thẻ, bao gồm cả phát hiện giao dịch rửa tiền, và các nhiệm vụ quản trị hồ sơ khác
  Securetrust là đơn vị duy nhất trong ngành cung cấp được các giải pháp này. Bạn hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ đầy đủ giúp bạn đạt được các yêu cầu của thương hiệu thẻ trong khi giảm được các rủi ro với doanh nghiệp của mình.

Lợi ích

   • Giám sát thương mại

    Báo cáo thời gian thực giúp bạn duy trì sự giám sát trong các quá trình được tạo ra bởi doanh nghiệp hướng tới chương trình triển khai, bảo mật và tuân thủ.

   • Giúp giảm thiểu rủi ro trong hồ sơ thương mại của bạn

    WRM giúp xác thực các thương nhân đang bán hàng hoá mà họ nói, giúp bảo vệ bạn khỏi việc gia tăng các chi phí không tuân thủ và giai dịch rửa tiền. Nó cũng giúp xác nhận rằng các trang online có thể bảo vệ dữ liệu bảo mật.

   • Gỡ bỏ các quy trình thủ công khỏi nhân viên

    Dịch vụ quản trị, nền tảng cloud, WRM giúp bạn giảm gánh nặng bởi các quy trình thủ công. Dịch vụ giám sát nội dung rà soát, phát hiện, lưu trữ và phân tích nội dung website theo từng cấu phần nhằm thực hiện thủ công cùng một chức năng.

   • Tích hợp báo cáo phân tích và đơn giản hoá

    Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh hiển thị các yếu tố quản lý quan trọng bao gồm hoạt động của người bán, đánh giá thống kê, chi tiết và quan điểm phân cấp. Dịch vụ được điều chỉnh cho các yêu cầu thương hiệu thẻ. Báo cáo cho Visa và MasterCard chỉ bằng một cái click chuột.

   • Đơn giản hoá quy trình làm việc nhằm tăng tốc tuân thủ

    Dịch vụ tuân thủ PCI hàng đầu trong ngành giúp kể cả những doanh nghiệp nhỏ nhất cũng đạt được và duy trì được sự tuân thủ. Bộ công cụ bảo mật được tích hợp sâu với các quy trình làm việc và giúp giảm thiểu các câu hỏi tuân thủ mà doanh nghiệp phải trả lời.

   • Các nỗ lực bảo mật được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ

    Hơn 17 công cụ bảo mật được cung cấp trong 3 gói tương ứng với các thành quả cần đạt. Những bộ công cụ này, bao gồm cả anti-virus và rà soát mã độc, được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ.

   • Dẫn dắt các dịch vụ thương mại và doanh thu tăng thêm

    Các công cụ bảo mật tích hợp cho doanh nghiệp giúp bạn tăng doanh thu cho các dịch vụ. Các công cụ này rất dễ cài đặt và không cần nhiều sự hỗ trợ từ doanh nghiệp của bạn. Các dịch vụ này có thể gia tăng sự hài lòng của bạn.

   • Bảo vệ xâm phạm cho doanh nghiệp

    Là một dịch vụ bổ sung, bạn có thể đóng gói Breach Protection như một mạng an toàn cho doanh nghiệp, giúp cân đối chi phí cảnh báo hiểm hoạ khi bị xâm phạm dữ liệu.

  Tiêu điểm

  • Press Release SecureTrust được vinh danh là nhà cung cấp tuân thủ PCI tốt nhất

   SecureTrust được công nhận là nhà cung cấp tuân thủ PCI tốt nhất tại CNP Summit™ năm 2020.

   Download
   • Date Added: Jun 12, 2020
   • Type:Press Release

  Giải pháp

  • Merchant Risk Management Program bao gồm giải pháp bảo mật và tuân thủ PCI và Giám sát rủi ro web (WRM) giúp bạn bảo vệ vòng đời doanh nghiệp - bao gồm giảm thiểu rủi ro, giám sát bảo mật dữ liệu và đưa bạn tới tuân thủ PCI. Thêm vào đó, Securetrust cung cấp một dải rộng các công cụ bảo mật được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỉ và vừa mà có thể tự cài đặt và sử dụng. Tất cả các dịch vụ được truy cập thông qua cổng Trustwave Trustkeeper cùng với một bảng điều khiển tích hợp sẵn.

  • Bảo mật và tuân thủ PCI

   Khi bạn hợp tác với Securetrust để phát triển chương trình thương mại, bạn sẽ có: đội ngũ chuyên gia riêng giúp bạn phát triển chương trình và các công cụ tự động, dễ sử dụng cho việc giám sát PCI thời gian thực. Các công cụ bảo mật tích hợp giúp bạn nhanh chóng đạt tuân thủ PCI, khi sử dụng rất nhiều các câu hỏi của SAQ sẽ được trả lời sẵn giúp bạn, giảo thiểu các công việc và đơn giản hoá quá trình tuân thủ PCI DSS.

   Giám sát rủi ro web

   Giải pháp WRM cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ giám sát hồ sơ doanh nghiệp nhằm phù hợp với các yêu cầu hãng thẻ thanh toán, giảm thiểu rủi ro và mở rộng các dịch vụ cung cấp. WRM bao gồm: phát hiện giao dịch rửa tiền, giám sát nội dung, kiến thức thương mại, giám sát mã độc và giám sát tuỳ chỉnh.

  Tài nguyên


  Hội thảo web

  • video thumbnail

   Demo

   SecureTrust PCI Manager