Phát triển và đa tài nguyên tiêu chuẩn

Chiến lược phản ứng để quản trị rủi ro IT được yêu cầu trong môi trường hiểm hoạ hỗn loạn ngày nay.

4.5 triệu

bản ghi dữ liệu bị mất mỗi ngày

42%

người ra quyết định bảo mật sợ ảnh hưởng uy tín sau mỗi vụ vi phạm

100%

ứng dụng có tối thiểu một lỗ hổng bảo mật

Tổng quan

 • Thực tiễn và các điều luật yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá tính hiệu quả của hệ thống bảo mật của họ hàng năm.

  Đánh giá rủi ro được coi là điều sáng lập ra phương pháp tiếp cận chiến lược cho việc đạt được các mục tiêu kinh doanh cùng với các yêu cầu bảo mật và tuân thủ, trong khi vẫn giúp tạo nên các chương trình quản trị rủi ro dài hạn một cách hiệu quả. Chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn chuyên sâu trong việc đánh giá rủi ro cho mọi kích cỡ doanh nghiệp, liên kết mọi loại tuân thủ. Chúng tôi có thể hợp tác với bạn để đánh giá các lỗ hổng, xác định rủi ro và phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro và bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Lợi ích

   • Chỉ rõ và tiến bước trong việc phát triển các chuẩn và rủi ro

    Các cách tiếp cận bảo mật dài hạn của chúng tôi giúp bạn đơn giản hoá sự khởi đầu của tuân thủ và phát triển trong việc quản trị các rủi ro an ninh mạng và các yêu cầu luật pháp

   • Đạt được các mục tiêu tuân thủ và quản trị rủi ro

    Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong bảo mật và tuân thủ với phương pháp đã được chứng minh mang lại các kết quả chiến lược cho các yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp

   • Quản trị rủi ro và tuân thủ trở thành điều tất yếu

    Securetrust giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tuân thủ hàng ngày, thay vì phải cố gắng hàng năm

   • Bảo mật và tuân thủ toàn hệ thống

    Chỉ duy nhất Securetrust có khả năng sở hữu toàn bộ các dịch vụ tuân thủ và bảo mật đảm bảo được các yêu cầu của doanh nghiệp của bạn, cung cấp sự hiệu quả và thuận tiện cho bạn

  Tiêu điểm

  • Demo SecureTrust PCI Manager

   Nền tảng cloud cung cấp xác thực tuân thủ PCI cho thương gia và cường hoá việc giảm thiểu rủi ro cho ngần hàng và các nhà cung cấp dịch vụ cho thương gia.

   Watch Now
   • Date Added:

    May 11, 2020

   • Duration:


  • Press Release SecureTrust được vinh danh là nhà cung cấp tuân thủ PCI tốt nhất

   SecureTrust được công nhận là nhà cung cấp tuân thủ PCI tốt nhất tại CNP Summit™ năm 2020.

   Download
   • Date Added: May 11, 2020
   • Type:Press Release

  Giải pháp

  • Đánh giá rủi ro bảo mật thông tin

   Đánh giá rủi ro bảo mật thông tin của chúng tối giúp doanh nghiệp của bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất liên quan đến vốn, tài nguyên và các chi phí tuân thủ luật pháp cho cả tài sản thông tin hiện tại và tương lai.

   PCI kết hợp đánh giá rủi ro

   PCI kết hợp đánh giá rủi ro giúp bạn tích hợp đầy đủ tuân thủ PCI vào chương trình quản trị rủi ro và bảo mật trong doanh nghiệp.

   Tuân thủ, khoảng cách và dịch vụ khắc phục

   Securetrust cung cấp dịch vụ tư vấn tuân thủ, phân tích khoảng cách và khắc phục một cách toàn diện cho khung bảo mật, chính sách và quy trình và và hạ tầng cơ sở dữ liệu, ứng dụng và mạng lưới của bạn.

   Đào tạo nhận thức bảo mật

   Dịch vụ cung cấp cho nhân sự của bạn kiến thức bảo mật giúp bảo vệ doanh nghiệp trước những rủi ro bảo mật và thiếu sót trong tuân thủ.

  Tài nguyên