SecureTrust File Integrity Monitoring là một phần của Endpoint Protection Suite, một giải pháp nền tảng cloud sử dụng công nghệ Agent nhẹ. SecureTrust File Integrity Monitoring giám sát hệ điều hành và dữ liệu registry trên các thiết bị POS nền Windows, máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy chủ.

Tổng quan

 • Hệ thống cảnh báo sớm nền Cloud

  Việc triển khai SecureTrust File Integrity Monitoring cung cấp một chỉ dấu cảnh báo các hoạt động độc hại tiềm tàng và sự hiện diện của mã độc tại môi trường mạng và nó là một thực tiễn tốt như một phần của chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện.

  Tận dụng SpiderLabs® , SecureTrust File Integrity Monitoring ưu tiên các sự kiện theo mức độ nghiêm trọng với tin nhắn thông minh rất dễ xem và dễ hiểu, giảm thiểu thời gian nghiên cứu khách hàng đã làm với các file như thay đổi, thêm và xoá.


  Xem thêm về SecureTrust Endpoint Protection Suite

Lợi ích

  • Dễ sử dụng

   SecureTrust File Integrity Monitoring hướng đến sự đơn giản, thông điệp rõ ràng để giải thích sự thay đổi và điều chỉnh của các file phức tạp. Mức ưu tiện được gắn với các thay đổi giúp bạn nhắm đến các thay đổi quan trọng nhất trước tiên. Tất cả các thay đổi này được thu thập trong cổng TrustKeeper® dễ dàng truy cập để liên kết các thông tin sự kiện.Dịch vụ File Integrity Monitoring là một thành phần trong công nghệ Agent của TrustKeeper và rất dễ dàng cài đặt.
  • Báo cáo hữu ích

   Email hàng ngày của File Integrity Monitoring giúp bạn liên tục cập nhật các thay đổi file trên các thiết bị được theo dõi. Tất cả dữ liệu của File Integrity Monitoring có thể dữ dàng trích xuất ra định dạng .csv, Excel và PDF cho việc phân tích sau này.
  • Hỗ trợ tuân thủ

   SecureTrust File Integrity Monitoring giúp bạn đạt tiêu chí PCI 11.5 cho việc giám sát file.

Hoạt động

 • SecureTrust File Integrity Monitoring không yêu cầu đầu tư ban đầu và dễ dàng triển khai, với toàn bộ việc duy trì được cung cấp bởi SecureTrust.

  FIM Flow Chart

Tài nguyên