Có những yêu cầu và chuẩn bảo mật dữ liệu trên thế giới để bảo vệ thông tin cá nhận và thông báo cho những cá nhân ảnh hưởng bởi xâm phạm dữ liệu. Securetrust có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc giúp bạn thiết lập thực tiễn cho việc quản lý thông tin cá nhân trong môi trường phức tạp với nhiều yêu cầu tuân thủ.

$1 mỗi bản ghi

Bị phạt khi lộ dữ liệu thông tin cá nhân (PII)

12%

Tỉ lệ xâm phạm dữ liệu tập trung vào PII trong doanh nghiệp

42%

Tần suất xâm phạm PII trong môi trường các nhà cung cấp dịch vụ

Tổng quan

Securetrust cung cấp trải nghiệm chuyên sâu và phương pháp đã được chứng minh giúp bạn chỉ ra các yêu cầu tuân thủ bảo mật dữ liệu. Securetrust cũng cung cấp các dịch vụ phù hợp cho các đạo luật bảo mật dữ liệu chung trên toàn cầu cũng như quy trình chuẩn có thể áp dụng cho những yêu cầu tại từng vùng cụ thể nếu cần.

Lợi ích

  • Tiếp cận dựa trên cấu trúc rủi rủi ro

   Sử dụng khung quản trị rủi ro và được thông báo bởi chuyên gia bảo mật và tuân thủ SecureTrust

  • Tiếp xúc với các chuyên gia PCI

   Chúng tôi đã làm việc rất gần với PCI SSC từ khi bắt đầu. Bất kể bạn là doanh nghiệp lớn làm việc với các QSA của chúng tôi hay doanh nghiệp nhỏ thực hiện SAQ, bạn vẫn sẽ được trải nghiệm từ các chuyên gia của chúng tôi

  • Bộ dịch vụ PCI đầy đủ

   Ngoài việc trở thành QSAC, Securetrust còn được biết đến như là một đơn vị được công nhận bởi PCI SSC đủ năng lực đánh giá PA-DSS, P2PE, ASV và PFI.

  • Tự động hoá khi bạn cần

   Nền tảng quản trị Trustkeeper là một cổng bảo mật nền web được phát triển nhằm cung cấp quản trị theo nhu cầu, tích hợp, tập trung cho chương trình tuân thủ PCI và bảo mật

  • Bảo mật hồ sơ kích hoạt tuân thủ

   Securetrust giúp bạn tiếp cận các thực tế bảo mật, giúp bạn đơn giản quy trình đạt và duy trì tuân thủ. Bộ sản phẩm bảo mật và dịch vụ quản trị của Securetrust có thể giúp bạn bảo vệ các tài sản quan trọng và chống lại các hiểm hoạ tiên tiến, trong khi chỉ ra các yêu cầu bắt buộc thực hiện

  • Hỗ trợ bởi thông tin hiểm hoạ đầu ngành

   Chúng tôi giám sát hàng tỉ sự kiện bảo mật trên toàn cầu mỗi ngày và tạo ra các thông tin hiển hoạ đặc biệt cho dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có được lợi ích từ đội ngũ Trustwave Spiderlab gồm các hacker mũ trắng, các nhà điều tra bằng chứng và các nhà nghiên cứu bảo mật đang giúp các doanh nghiệp trên toàn cầu

Hậu quả

 • Khoản phạt thay đổi theo các bang tại Mỹ và theo từng quốc gia trên thế giới, với một số luật không bắt buộc phê chuẩn. Với những điều trên, số tiền thường dựa trên số người bị ảnh hưởng do vi phạm hoặc chậm trễ về thời gian trong việc cảnh báo nạn nhân. Mức phạt cho các vi phạm thường dao động từ vài nghìn USD đến 750.000 USD cho mỗi lần vi phạm. Đối với các luật bảo mật dữ liệu khác, chẳng hạn như các luật yêu cầu các công ty thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nhất định, tiền phạt có thể lên tới 50.000 USD cho mỗi sự cố.

  Tại liên minh châu Âu, ví dụ, các dự thảo bảo vệ dữ liệu sẽ bao gồm khoản phạt lên tới 2% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp Các thống đốc các bang ngày càng trở nên tích cực trong việc thực thi quyền riêng tư dữ liệu, với một số khu vực đáng chú ý đã xảy ra ở Mỹ liên quan đến vi phạm luật tiểu bang.

Giải pháp

 • Dịch vụ và sản phẩm của Securetrust giúp bạn phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bạn đang thu thập, truyền và lưu trữ nhờ đó bạn có thể tránh được xâm phạm dữ liệu ngay từ những bước đầu tiên. Giải pháp của chúng tôi cũng giúp bạn giảm thời gian, chi phí và mức độ phức tạp trong việc phàn hồi với các yêu cầu bảo mật dữ liệu trên thế giới cũng như tại các bang khác nhau.

  Kế hoạch và chuẩn bị

  Chỉ đạo Đánh giá rủi ro là bước đầu tiên để xác dịnh và triển khai các công cụ bảo vệ cần thiết để đạt tuân thủ. Securetrust giúp bạn tìm ra khoản cách có thể có giữa hiện trang bảo mật và các yêu cầu của HIPAA. Đánh giá tuỳ chỉnh, tuỳ biến cá nhân cho phù hợp cho các cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm xác định các tài sản và hệ thống IT quan trọng, đánh giá khả năng kiểm soát và các frameworks và có sự đánh giá lại của các nhà cung cấp bên thứ ba và các chương trình phản ứng với sự cố.

  Thu hẹp khoảng cách

  Các điều luật bảo vệ dữ liệu yêu cầu doanh nghiệp phải triển khai các yêu cầu kỹ thuật để bảo vệ các bản ghi và thông tin của khách hàng, bất kể chúng được thu thập, lưu trữ hay truyền đi. Dưới đây là một số cách:

 • Data Loss Prevention

  Cho phép bạn tìm và phân loại dữ liệu nhạy cảm và ngăn chặn chúng bị lộ ra khỏi doanh nghiệp.

  Security Awareness Education

  Đào tạo nhân sự và các bên ký kết hợp đồng hiểu về các hiểm hoạ và thực hiện theo các thực tiễn bảo mật tốt nhất, bao gồm các cách sử dụng an toàn các web và công cụ đa phương tiện và quản trị mật khẩu.

  Chứng thư số

  Securetrust kết hợp chứng thư số với quản trị đơn giản và đội ngũ hỗ trợ nhằm thoả mãn nhu cầu chứng thư của bạn.

  SIEM

  Giúp bạn có được thông tin thông qua phát hiện, ngăn chặn, ưu tiên và giảm thiểu các sự kiện và hiểm hoạ.

  Penetration Testing

  Xác định và quản lý các lỗ hổng tiềm tàng trong mạng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

 • Tự động hoá và quản trị tuân thủ

  Trustkeeper Comliance Manager giúp bạn tự động hoá và quản trị tập trung các yêu cầu, chính sách và quy trình thông qua nhiều framework tuân thủ, bao gồm cả HIPAA. Comliance Manager được cung cấp qua cổng quản trị Trustkeeper, giúp cung cấp khả năng thoe dõi thời gian thực tình trạng tuân thủ và bảo mật và cho phép truy cập tới toàn bộ các dịch vụ khác. Thông qua bảng điều khiển dễ sử dụng, bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ, xem các sự kiện, tạo báo cáo và quản trị tài khoản bất kỳ lúc nào.

Tài nguyên