SecureTrust File Integrity Monitoring là một phần của gói bảo vệ  thiết bị cuối, một giải pháp nền cloud sử dụng công nghệ Agent. SecureTrust File Integrity Monitoring giám sát hệ điều hành và dữ liệu file registry trên thiết bị POS nền tảng Windows, máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy chủ.

Tổng quan

 • Sẵn sàng với hơn 70 thiết đặt chính sách và phân loại rủi ro được tạo sẵn mà có thể tắt bật tuỳ ý, SecureTrust Data Loss Prevention tập trung vào 3 vấn đề bảo mật dữ liệu chính: giám sát, bảo vệ và phát hiện. Giải pháp cho phép doanh nghiệp có được cái nhìn đầy đủ về các tấn công từ bên ngoài và rủi ro bên trong, bất kể là vô ý hay có chủ đích, và kiểm soát các vi phạm trước khi chúng xảy ra. Tại sao khách hàng nên chọn Data Loss Prevention?

  • Một phần của danh mục bảo mật toàn diện, bao gồm Data Loss Prevention, Secure Web Gateway và các giải pháp bảo mật email
  • Tích hợp với công nghệ của SecureTrust, ví dụ SIEM.
  • Bảng điều khiển dễ cấu hình
  • Tích hợp với Active Directory cho việc tạo các quy định lưu trình công việc và giám sát chính sách
  • Thiết đặt mức nhạy cảm để giới hạn các sai tích cực

Tính năng

  • Bảo mật

   Giám sát

   Dựa trên Intelligent Content Control Engine, SecureTrust Data Loss Prevention phân tích tất cả các file đính kèm và giao tiếp trên nền web, kể cả thông qua email, tin nhắn, chia sẻ file P2P, blogs, mạng xã hội đa phương tiện, FTP và Telnet về việc vi phạm quản trị doanh nghiệp, tuân thủ và các chính sách được có thể chấp thuận sử dụng.

   Bảo vệ

   SecureTrust Data Loss Prevention tự động chặn các lưu lượng FTP, HTTP, HTTPS vi phạm chính sách tuân thủ. Đối với các file đính kèm và giao tiếp email được xác định vi phạm tuân thủ, nó cung cấp khả năng tự động mã hoá, chặn, cách ly và tự động tuân thủ.

   Phát hiện

   Dựa trên Intelligent Content Control Engine, SecureTrust Data Loss Prevention có thể điều tra dữ liệu tại nguồn để tìm và bảo vệ các thông tin nhạy cảm đang được lưu trữ. Phát hiện dữ liệu nhạy cảm cho phép đội ngũ bảo mật tập trung vào các hệ điều hành và người dùng cụ thể, và triển khai các phép đo thích hợp để đạt được các yêu cầu tuân thủ.

  • Hiển thị

   Kiểm soát nội dung tiên tiến

   Làm việc kết hợp với công nghệ phát hiện nội dung và phân loại rủi ro, SecureTrust Data Loss Prevention cung cấp khả năng kiểm soát nội dung và bảo mật mà không làm cản trở các lưu trình hoạt động quan trọng.

   Quản trị điều tra

   SecureTrust Data Loss Prevention cung cấp một bộ các công cụ quản trị điều tra giúp phân tích, phát hiện và lưu bằng chứng sau khi phát hiện các hành động vi phạm.

   Phát hiện thời gian thực

   Công nghệ mạnh mẽ này ngay lập tức liên kết cá nhân với các vi phạm, bất kể là giao thức, xử lý mật danh được sử dụng.

  Hoạt động

  • SecureTrust Data Loss Prevention

  • DLP-Screenshot-1

   Giao diện được sử dụng để cụ thể các tham số tìm kiếm khi tìm một sự kiện hay sự cố.

   DLP-Screenshot-1

   Trang chủ DLP console có thể được tuỳ chỉnh để hiển thị nhiều báo cáo và kết quả tìm kiếm khác nhau.


  • Kiến trúc Trustwave

   SecureTrust Data Loss Prevention được xây dựng dựa trên kiến trúc TrustWave linh hoạt và có khả năng mở rộng, bao gồm is built on our scalable and extensible Trustwave Architecture, TrustOS™ và TrustedSentry™. TrustOS là một nền tảng phần mềm thống nhất các sản phẩm. TrustedSentry là mô hình thiết bị chuẩn hoá. Cùng với nhau, Kiến trúc Trustwave cung cấp hiệu quả cao bằng cách cho phép dễ dàng mở rộng và nhanh chóng tích hợp với các sản phẩm khác, cũng như các giải pháp của bên thứ ba.

  • Lựa chọn dịch vụ

   Hỗ trợ tiêu chuẩn bao gồm hỗ trợ qua email và điện thoại, cộng thêm cập nhật bảo trì.

   Hỗ trợ cao cấp bao gồm hỗ trợ qua mail và số điện thoại 24x7x365, bảo hành thiết bị cứng một năm, dịch vụ thay thế trong 1 ngày cho các thiết bị Trustwave Secure Email Gateway và bảo trì cập nhật.

   Các dịch vụ cao cấp và dịch vụ cài đặt cũng luôn có sẵn.

  Tài nguyên